Вход

( 1001-55 ) Електронна лаборатория AST - 15


Професионален комплект за анализ на почва за 15 елемента:
- pH
- Нитратен Азот
- Нитритен Азот
- Амонячен Азот
- Фосфор
- Калий
- Хумус (органично вещество)
- Калций
- Магнезий
- Манган
- Алиминий
- Сяра
- Хлорид
- Желязо
- Мед


Хранителните съставки в почвата се определят чрез получаване на чист течен разтвор на пробата със съответните реагенти. При постепенно прибавяне на реагент към пробата се наблюдава оцветяване в съответствие с наличните хранителни съставки които са обект на изследване. Получените цветове се с сравняват с еталонна таблица и така се определя наличното количество.
Тестването за калций, магнезий и хлорид, се осъществяват с помощта на лесно приложим метод. Реагентите се прибавят към приготвения екстракт, докато не спрат да променят цвета си, след което получените резултати се четат директно от титратора в една милионна част (ppm - parts per million).
Определянето на калий се извежда с уникална турбиметрична система. Съдържанието на мед се определя чрез ползване на метод с броене на капки реактив, а хумусът се отчита по отношение на цветни диаграмни индекси с пет цветни стандарта. Този модел включва, опростена процедура за определяне на дефицитните хранителни елемента (нитрити, фосфор и калий) в растението.
И двата модела на AST са снабдени с здрави, леки за носене кутии, а компонентите са монтирани стабилно в преносими подноси. Всеки от тях представлява многоцелева лаборатория, в компактна и удобна опаковка, приложими в лаборатория и природни полски условия.
Всеки модел има ръководство с пълни инструкции за вземане на представителни почвени проби, диаграми за нуждите от хранителни вещества и различните култури и информация за използването на резултатите от почвения анализ за определяне действителните изисквания за торене за оптимален растеж и добиви.
При интерпретирането на резултатите от почвените тестове се вземат под внимание различни променливи фактори, като механичен състав на почвата, климат, предварително торене, вид на растението и пр. вземането на репрезентативни проби за изследваната почва е също предпоставка за успешен почвен анализ.


AST-15 Спецификации Код 5412-01

Елемент Обхват Брой тестове
pH 4.5-8.0 100
Нитратен Азот 2.5-100 lbs/acre 100
Фосфор 15-150 lbs/acre 100
Калий L-H 120-200 lbs/acre 100
Хумус L-H 1-1/2%- 8%
(органично вещество) 100

Калций 0-5,000 ppm 100
Магнезий 0-120 ppm 100
Амонячен Азот 10-80 lbs/acre 100
Манган L-H 4-40 ppm 100
Алиминий L-H 5-125 ppm 100
Нитритен Азот 0.5-25 lbs/acre 100
Сяра 0-100 ppm 100
Хлорид 0-1000 ppm 100
Желязо 2.5-5.0 ppm 100
Мед 0.25 ppm/drop 100
© Хармония ЕООД